Ikuti kami

Facebook
Instagram
Instagram
Artikel

Keutamaan Haji Mabrur

keutamaan haji mabrur

Pahala dan Keutamaan Haji Mabrur yang Tercatat Dalam Al-quran dan Hadist

Setiap tahunnya, terutama pada bulan haji, kota Mekkah dipadati oleh umat muslim yang berasal dari berbagai pelosok dunia. Mereka semua berbondong-bondong ke Tanah Suci Mekkah untuk melaksanakan ibada haji. Akan tetapi pada hakikatnya, semua orang yang telah melakukan ibadah haji belum tentu termasuk kedalam golongan haji mabrur. Kemabruran dari ibadah haji seseorang hanya Allah SWT sematalah yang mengetahuinya, akan tetapi kita sebagai umat muslim tidak boleh menyerah dan harus tetap berusaha agar ibadah haji yang dilakukan bisa diterima oleh Allah SWT dan menjadi haji mabrur. Begitu banyak pahala dan keutamaan haji sebagaimana yang tercatat dalam Al-quran dan hadist. Allah SWT berfirman:

“Dan berserulah kepada manusia untuk mengerjakan haji, niscaya mereka akan datang kepadamu dengan berjalan kaki, dan mengendarai unta yang kurus yang datang dari segenap penjuru yang jauh supaya mereka menyaksikan berbagai manfaat bagi mereka.” (Al-Hajj: 27-28)

Menjadi haji mabrur merupakan keinginan setiap umat muslim. Akan tetapi Allah SWT tidak memberikan predikat tersebut kepada sembarang orang, Allah hanya memilih mereka (jamaah haji) yang benar-benar ikhlas dalam menjalankan ibadah tersebut bukan semata-mata karena adanya sebab-sebab tertentu, seperti ingin dipuji dan dihormati orang usai melaksanakan ibadah tersebut. Salah satu keutamaan haji mabrur adalah pahala yang amat sangat besar dari Allah SWT yaitu surga. Dimana kehidupan kekal sebenarnya, yang dipenuhi dengan berbagai kenikmatan. Berikut ini adalah beberapa keutamaan haji mabrur yang tercatat dalam Al-Quran dan hadist:

Balasan Bagi Haji Mabrur Adalah Surga

Surga adalah tempat dimana kehidupan yang kekal dan abadi, yang dipenuhi dengan berbagai kenikmatan yang telah Allah SWT siapkan bagi mereka yang tunduk dan patuh pada setiap perintah-Nya. Ibadah haji adalah salah satu diantaranya, dan diwajibkan bagi setiap umat muslim untuk menjalankan-Nya. Salah satu pahala yang telah Allah janjikan adalah pahala surga bagi mereka yang hajinya mabrur. Ibadah haji seseorang bisa dikatakan sah secara syara’, akan tetapi belum tentu diterima oleh Allah SWT dan tergolong kedalam haji mabrur.

Rosulullah SAW bersabda:

“Hai semua manusia, Allah telah mewajibkan atasmu untuk haji, maka berhajilah kalian. Siapa yang berhaji karena Allah, lalu tidak berkata atau berbuat keji dan fasik, ia akan keluar dari semua dosa-dosanya bagaikan pada saat ia dilahirkan oleh ibunya. Dan, melakukan ibadah umrah hingga umrah tahun depan menjadi penebus dosa yang terjadi di antara kedua umrah itu. Sungguh, haji yang mabrur tidak ada balasannya kecuali surga.” (HR Bukhari dan Muslim).

Ibadah Haji yang Dilakukan sebagai Sarana untuk Menghapus Dosa-Dosa dan Terhindar dari Api Neraka

Allah SWT adalah dzat yang Maha Pengampun dan akan senantiasa mengampuni segala dosa yang telah dilakukan hamba-Nya, selagi ia benar-benar telah bertaubat. Janganlah kita berputus asa akan rahmat Allah SWT walapun kita tak luput dari berbagai dosa, sesungguhnya pintu taubat dan ramt-Nya amatlah luas.

Ibadah haji adalah salah satu sarana bagi kita untuk menghapus dosa-dosa yang telah dilakukan. Memohon ampunlah kepada-Nya dan bertaubatlah atas segala kehilafan dan dosa yang telah dilakukan selama ini, niscaya Allah akan mengampuninya. Jalankanlah ibadah haji yang dilakukan sebagaimana yang disayriatkan agama islam dan tuntunan Rosulullah SAW. Jalankanlah dengan niat yang ikhlas semata-mata karena Allah SWT dan mengharap ridho-Nya. Jauhilah hal-hal yang dilarang selama menjalankannya, agar ibadah yang dilakukan dapat diterima oleh Allah SWT dan menjadi haji yang mabrur.

Sebagaimana sabda Rosulullah SAW:

“Barang siapa yang melaksanakan ibadah haji karena Allah dengan tidak melakukan rafats dan tidak berbuat fusuk, maka ia kembali seperti bayi yang baru dilahirkan dari kandungan ibunya.“ (HR Bukhari dan Muslim).

Setelah dosa-dosa diampuni, maka kita akan terhindar dari panasnya api neraka. Sebagaimana sabda Rosulullah SAW:

“Tiada suatu haripun yang di situ Allah membebaskan hamba-Nya dari neraka lebih banyak dari hari Arafah”. (HR. Muslim)

Harta yang Dikeluarkan untuk Pergi Haji Akan Dibalas dengan Pahala oleh Allah SWT

Harta adalah salah satu hal yang harus dipersiapkan oleh mereka yang ingin menjalankan ibadah haji dan umroh. Harta yang dimiliki seseorang juga menjadi tolak ukur dari pada wajibnya seseorang melakukan ibadah tersebut. Sebagaiman perintah Allah SWT bahwa ibadah haji adalah wajib, terutama bagi mereka yang mampu. Indikator mampu disini salah satunya adalah mampu secara finansial. Jadi bagi mereka yang dikatakan mampu secara finansial dan memiliki badan yang sehat, maka wajib baginya untuk melaksanakan ibadah haji. apabila ia tidak mengerjakannya maka itu berarti ia telah kafir kepada Allah SWT. Sebagaimana firman-Nya:

“Mengerjakan haji adalah kewajiban manusia terhadap Allah, yaitu (bagi) orang yang sanggup mengadakan perjalanan ke Baitullah; Barang siapa mengingkari (kewajiban haji), maka sesungguhnya Allah Maha Kaya (tidak memerlukan sesuatu) dari semesta alam”. (QS. Ali Imran: 97)

Harta yang telah dikeluarkan oleh seseorang untuk membiayai perjalanannya ke Tanah Suci guna menjalankan ibadah haji, akan diganti oleh Allah SWT dengan pahala yang berlipat. Sebagaimana sabda Rosulullah SAW:

“Pembiayaan dalam perjalanan haji bagaikan pembiayaan di jalan Allah satu dirham diganjar dengan 700 kali lipat.“ (HR Ahmad dan Tirmidzi).

Dan selama dalam perjalanan menuju Tanah Suci, setiap langkah yang kita lakukan akan dihitung oleh Allah SWT dan diganti-Nya dengan pahala. Rosulullah SAW bersabda:

“Sesungguhnya pahala yang kamu miliki, jika berjalan menuju Rumah Suci (Ka’bah) adalah tidaklah kamu dan hewan tungganganmu mengangkat telapak kaki atau meletakkannya, melainkan dituliskan bagimu 1 kebaikan dan diangkatkan bagimu 1 derajat”. (HR. Ath Thabarani dan dihasankan oleh Al Albani di dalam kitab Shahih At Targhib wa At Tarhib).

Dan dalam hadist lain juga disebutkan:

“Sesungguhnya jika kamu keluar dari rumahmu menuju Rumah suci (Ka’bah), tidaklah hewan tunggaganmu meletakkan telapak kaki dan mengangkatnya melainkan Allah Telah menuliskan bagimu dengan satu kebaikan dan menghapuskan darimu satu kesalahan”. (HR. Ibnu Hibban dan menurut Al Haitsamy para perawinya adalah perawi-perawi yang terpercaya, hadits ini juga dihasankan oleh Al Albani di dalam kitab Shahih At Targhi wa At Tarhib)

Ibadah Haji yang Dilakukan Sebagai Bentuk Jihad Seorang Wanita

Bagi wanita, ibadah haji yang dilakukan adalah sebagai bentuk jihad. Rosulullah SAW bersabda:

“Jangan, tetapi jihad yang paling utama (bagi kalian para wanita) adalah haji mabrur”. (HR. An Nasai dan dishahihkan oleh Al Albani di dalam kitab Shahih An Nasai).

Pahala dari Mengucapkan Bacaan Talbiyah Selama Melaksanakn Ibadah Haji Adalah Surga

Ketika melaksanakan ibadah haji, dianjurkan untuk memperbanyak bacaan talbiyah. Pahala bagi mereka yang memperbanyak bacaan talbiyah selama melaksankan ibadah haji dan umroh adalah surga. Rosulullah SAW bersabda:

“Tidaklah seorang mengucapkan talbiyah atau mengucapkan takbir melainkan akan dijanjikan dengan kebaikan”. Rasulullah shallallahu ‘alaihi wasallam ditanya: “Wahai Rasulullah, apakah dijanjikan dengan surga?”, beliau menjawab: “Iya”. (HR. riwayat Ath Thabrany di dalam kitab Al Mu’jam Al Awsath dan dihasankan oleh Al Albani di dalam kitab Shahih At Targhib wa At Tarhib)

Subhanallah…begitu banyak keutamaan dan pahala yang telah Allah persiapkan bagi mereka yang melaksakan ibadah haji dan umroh. Semoga Allah SWT senantiasa memberikan kelancaran kepada mereka yang saat ini sedang melaksanakan ibadah haji. Dan semoga ibadah haji yang dilakukan dapat diterima oleh Allah dan menjadi haji mabrur.

Dan semoga kita semua termasuk kedalam orang-orang yang diundang oleh Allah SWT dan menjadi tamu-Nya di Baitullah guna menjalankan ibadah haji dan umroh pada tahun ini atau pada tahun berikutnya. Aamin.

Demikian penjelasan tentang keutamaan haji mabrur. Semoga bermanfaat!

Wallahu’alam bi shawab.

 

Products you may be interested in;

[sam_ad id=”6″ codes=”true”]